Embriyoloji Laboratuvar

Tüp bebek uygulamalarında başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biri, embriyoloji laboratuvarının kalitesi ve embriyologların uzmanlığıdır.

Tüp Bebekte En Önemli Aşama Embriyoloji Laboratuvarı

Tüp bebek merkezlerinde tedavinin başarısı ilk olarak elde edilen yumurta ve sperm hücrelerinin sayı ve kalitesine bağlıdır. Burada görev yumurta gelişimi için tedaviyi takip eden doktora ve gerektiğinde erkeklerde mikroskop altında yumurtalıklardan sperm almayı başaran ürolog doktora düşüyor. Sonrasında ise en önemli aşama mevcut yumurta ve sperm hücreleri ile en kaliteli embriyoları elde etmektir. İşte bu aşamada gerekli tüm işlemler embriyoloji laboratuvarında gerçekleştirilir. Başarılı laboratuvar; en son teknolojik altyapı ile donatılmış, alınan yumurta ve sperm hücrelerinden mümkün olduğu kadar az kayıp ile en kaliteli embriyoyu üreten ve seçebilen laboratuvardır.

Özellikle bazı çiftlerde kadın yaşı 40 civarında ise son derece sınırlı sayıda yumurta elde edilebilir. Bir de bu resme sınırlı sperm sayısı eklendiğinde elde edilecek 1 embriyo bile son derece değerlidir. Seçilen embriyonun doğru zamanda ve doğru şekilde rahme transferi de başarının en kolay görülen fakat en önemli ve dikkat verilmesi gereken aşamasıdır. Dolayısı ile başarılı bir merkezi diğerlerinden farklı yapan bu süreçte planlanan tedavinin eksiksiz ve hatasız işlemesi, kişilerin ve uzmanların mesleki deneyimleri ve bu deneyimlerini en üst düzeyde tedaviye aktarmalarına bağlıdır.

Embriyoloji Laboratuvarı’nda uygulanan rutin işlemler

  1. Yumurta toplama (OPU)
  2. Denudasyon (Yumurta hazırlığı)
  3. Döllenme (Fertilizasyon)
  4. Embriyo kültürü
  5. Assisted hatching (AHA)
  6. Embriyo biyopsisi (Preimplantasyon genetik tanı-tarama)
  7. Embriyo transferi
  8. Embriyo dondurma